Průvodce studiem na Univerzitě Palackého

Jak to na vysoké škole funguje
a jak si vybrat obor.
Možnosti studentů
se specifickými potřebami.
Od bakaláře k celoživotnímu vzdělávání.
abstraktní pozadí
Rozmyslete si…
  • Co vás baví nebo by bavit mohlo?
  • V čem vynikáte a co chcete rozvíjet?
  • Co si od studia na vysoké škole slibujete?
  • Jaké jsou vaše časové možnosti?
  • Jak a kde chcete bydlet nebo dojíždět?
  • Co je pro vás důležité mimo školu?
  • Jak jste na tom zdravotně a finančně?

Poraďte se nejen s kamarády a rodiči a zeptejte se na názor i vašich učitelů nebo našich studentů ve skupině na Facebooku.

ruka držící mobilní telefon
1
Vyberte si typ studia

Pokud končíte střední školu, týká se vás bakalářské nebo souvislé magisterské studium (jen medicína, právo nebo některé studijní programy na teologické a pedagogické fakultě). Po zpravidla tříletém bakalářském studiu můžete pokračovat na navazující magisterské, a to jak na stejné škole, tak na univerzitě jiné. Titul inženýr je jen na technických školách. U většiny studijních programů můžete po dosažení magisterského titulu pokračovat na doktorské studium.

Střední škola
s maturitou
Bakalářské
(titul Bc.)
3–4 roky
Magisterské
(titul Mgr.)
5–6 let
Doktorské
(titul Ph.D.)
3–4 roky
Střední škola
s maturitou
Bakalářské
(titul Bc.)
3–4 roky
Magisterské
(titul Mgr.)
5–6 let
Doktorské
(titul Ph.D.)
3–4 roky
2
Vyberte si vhodnou formu
abstraktní pozadí
Prezenčně

Do školy chodíte ve všední dny podle svého rozvrhu stejně jako na střední. Rozvrh si ale sestavujete sami, musíte si hlídat splnění kreditů a s absencí to nesmíte přehánět.

křížek
Kombinovaně

Ideální volba k práci, při mateřské nebo jako další studium. Do školy chodíte méně a většinou jde o pátky a soboty, výuka probíhá do velké míry online.

Distančně

Online studium bez nutnosti navštěvovat univerzitu osobně. Moderní virtuální prostředí (e-learning, videopřednášky, webináře) vám umožní vzdělání v čistě distanční formě.

3
Vyberte si konkrétní obor
Vybírejte si z více než 900 kombinací studia
na osmi fakultách
bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy naleznete v katalogu studijních programů
nebo po výběru fakulty v seznamu níže:
Samostatný program
Příklad: Aplikovaná informatika
Studujete jen jeden hlavní studijní program.
Nic vám ale nebrání si během studia zapsat „nesouvisející“ předměty: třeba cizí jazyk nebo filozofii.
Kombinace 2 programů
Příklad: Tělesná výchova pro vzdělávání (maior) + Žurnalistika (minor)
V případě kombinace si volíte jeden studijní program jako hlavní (maior), z něj budete psát závěrečnou práci, a druhý jako vedlejší (minor).
výstražná značka

Pozor! Hlavní program uvádíte už při podání přihlášky a později nepůjde změnit.

Další možnosti vzdělávání
Univerzita třetího věku

Poskytuje vysokoškolské (univerzitní) studium lidem nad 60 let nebo s přiznaným důchodem (starobním, předčasným či invalidním), čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul.

Zajímá mě víc
Dětská univerzita

Unikátní příležitost pro děti ve věku 8–12 let vyzkoušet si studium na vysoké škole a nahlédnout pod pokličku nejrůznějších vědních oborů. Dětští posluchači absolvují deset interaktivních přednášek z nejrůznějších vysokoškolských oborů. Zábavnou formou tak získají zajímavé poznatky, které jim mohou pomoci ukázat další směřování. Cyklus přednášek je zakončen slavnostním aktem promoce, kde děti získají diplom.

Zajímá mě víc
Jazyková škola a jazykové certifikáty

Na naší univerzitě se nachází Centrum jazykového vzdělání, které studentům poskytuje širokou nabídku předmětů cizích jazyků, které si mohou zapsat. Zájemci mají při studiu možnost získat certifikáty ECL, Goethe-Zertifikat, Oxford Test of English nebo zkoušky Cambridge English. K ruce vám je i Britské centrum. V rámci Filozofické fakulty Univerzity Palackého působí jazyková škola UPlift, která nabízí řadu jazykových kurzů na různých komunikačních úrovních.

Zajímá mě víc
Centrum celoživotního vzdělávání

Nebyli jste přijati na vysokou školu nebo se chcete dále dovzdělávat při zaměstnání? Investujte do svého vzdělání. Centra nebo instituty celoživotního vzdělávání najdete na všech fakultách.

Pomůžeme vám, pokud máte specifické potřeby
Zajišťujeme tuto podporu
více než 200 studentům.
Cílem je zvýšit komfort při vysokoškolském studiu.
Pomáháme uchazečům, studentům
i zaměstnancům.
Centrum podpory studentů
se specifickými potřebami

Jsme celouniverzitní zařízení poskytující komplexní odborný poradenský, technický a terapeutický servis studentům se specifickými potřebami na všech osmi fakultách Univerzity Palackého.

Zajímá mě víc