abstraktní pozadíabstraktní pozadí

Právnická fakulta

Klade důraz na rozvoj kvalitního právního vzdělávání s velkým podílem praktické formy výuky. Preferováno je dovednostní učení v menších skupinách. Výuku vedou špičkoví odborníci, kteří přednáší například pro Justiční akademii či Českou advokátní komoru.

Program dne otevřených dveří

2. prosince 2022, 8:00–14:00
prezenční program

Právnická fakulta se představí prostřednictvím informačních bloků o studiu a infostánků v prostorech budovy B. Hlavní blok bude dostupný i online.

Místa
Hlavní informační bloky
10:00–11:00

Seznamte se s PF – infoblok o studiu (prezenčně i online)

Představení fakulty, nabízených studijních programů (bakalářský, magisterský, navazující), uplatnění po studiu. Informace, jak se k nám dostat (přihláška, přijímačky). Výhody studia v Olomouci (představení města, stipendií, možností zahraničních výjezdů, studentského života). Diskuze se studenty a zástupci vedení fakulty.
Odkaz na stream bude na tomto místě doplněn krátce před akcí. Pro zájemce o zaslání odkazu na e-mail je určen Formulář pro přihlášení

Další fakultní program
8:30–9:30, 11:30–12:30

Workshop Vysokoškoláci středoškolákům

V rámci hodinového workshopu uchazečům představíme soutěž Mezinárodní středoškolský moot court, která bude mít příští rok 8. narozeniny. Je to soutěž, ve které si středoškoláci mohou sami nebo v týmech vyzkoušet roli právníka řešícího konflikt lidských práv. Během workshopu bude představeno letošní téma soutěže a možnosti zapojení. Organizaci mají na starost naši studenti napříč ročníky, účastníci tak v rámci workshopu mohou zažít i neformální atmosféru fakulty.

8:00–13:00

Infostánek studijního oddělení

Nestihnete hlavní informační blok? Nevadí. Referentky studijního oddělení vám rády odpoví na dotazy, poskytnou potřebné informace a vybaví vás důležitými materiály.

8:00–13:00

Infostánek katedry pro klinické právní vzdělávání a rozvoj profesních dovedností

Olomoucká právnická fakulty nabízí ze všech právnických fakult v ČR nejpropracovanější systém dovednostního a praktického vzdělávání. Sami studenti představí nabídku volitelných předmětů zaměřených na rozvoj praktických dovedností. Přesvědčí vás, že v Olomouci se studuje pro praxi a prakticky.

8:00–13:00

Infostánek zahraničního oddělení

U infostánku získáš informace o možnostech studia a stážích v zahraničí. Představíme vám naše partnerské univerzity.

8:00–13:00

Infostánek programu Evropské právo a politiky EU

Už jste absolvoval nějaký typ bakalářského nebo magisterského studia? A chcete studovat dál? Pak je tento stánek určen právě vám. Studenti a vyučující představí obor, který propojuje politologii a evropské právo. V rámci něj se navíc dá zapojit do programu double degree a získat k českému diplomu i diplom ze zahraniční univerzity (Paris Lodron Universität Salzburk).

8:00–13:00

Infostánek studentského spolku

Studium na právnické fakultě díky spolku ELSA Olomouc není jen výuka, ale také zajímavý studentský život. „ELSÁCI“ se starají o to, abyste se u nás nenudili, pořádají soutěže, besedy, večírky a další zajímavé aktivity.

Kompletní program najdete také na webu fakulty.

Video nejen pro zájemce o studium

To nejpodstatnější o právnické fakultě ve 30 minutách

Facebooková skupina "Studuj na právnické fakultě"

Mrkněte na facebookovou skupinu Studuj na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na které studenti fakulty zveřejňují informace z univerzitního života, užitečné rady a tipy pro zájemce o studium.

Zeptejte se našich studentů

Je jich pět, všichni studují na naší fakultě a jejich úkolem je poradit vám, pomoci vám, být vám k dispozici pro jakékoli studijní otázky. Stačí si vybrat některého z našich ambasadorek a ambasadorů (například podle studijního programu, který vás zajímá) a poslat jim dotaz e-mailem.

Video: den otevřených dveří právnické fakulty

Takto vypadal "offline" den otevřených dveří na právnické fakultě v minulosti.

Univerzitní video ze dne otevřených dveří

Záznam z klasického dne otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Další informace

Více na webu fakulty. Nabídku studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci najdete zde.