abstraktní pozadíabstraktní pozadí

Právnická fakulta

Klade důraz na rozvoj kvalitního právního vzdělávání s velkým podílem praktické formy výuky. Preferováno je dovednostní učení v menších skupinách. Výuku vedou špičkoví odborníci, kteří přednáší například pro Justiční akademii či Českou advokátní komoru.

Program dne otevřených dveří

14. ledna 2023, 9:00–14:00
Prezenční program

Právnická fakulta se představí prostřednictvím informačních bloků o studiu a infostánků v prostorech budovy B.

Místa
Hlavní informační bloky
9:30–10:30, 12:00–13:00

Seznamte se s PF – infoblok o studiu

Představení fakulty, nabízených studijních programů (bakalářský, magisterský, navazující), uplatnění po studiu. Informace, jak se k nám dostat (přihláška, přijímačky). Výhody studia v Olomouci (představení města, stipendií, možností zahraničních výjezdů, studentského života). Diskuze se studenty a zástupci vedení fakulty. Prezenčně

Další fakultní program
9:00–14:00

Komentované prohlídky budov fakulty

Sraz u vchodu do budovy B. Skupiny budou vypravovány dle zájmu.

9:00–14:00

Infostánek studijního oddělení

Nestihnete hlavní informační blok? Nevadí. Referentky studijního oddělení vám rády odpoví na dotazy, poskytnou potřebné informace a vybaví vás důležitými materiály.

9:00–14:00

Infostánek katedry pro klinické právní vzdělávání a rozvoj profesních dovedností

Olomoucká právnická fakulty nabízí ze všech právnických fakult v ČR nejpropracovanější systém dovednostního a praktického vzdělávání. Sami studenti představí nabídku volitelných předmětů zaměřených na rozvoj praktických dovedností. Přesvědčí vás, že v Olomouci se studuje pro praxi a prakticky.

9:00–14:00

Infostánek zahraničního oddělení

U infostánku získáte informace o možnostech studia a stážích v zahraničí. Představíme vám naše partnerské univerzity.

9:00–14:00

Infostánek programu Evropské právo a politiky EU

Už jste absolvoval nějaký typ bakalářského nebo magisterského studia? A chcete studovat dál? Pak je tento stánek určen právě vám. Studenti a vyučující představí obor, který propojuje politologii a evropské právo. V rámci něj se navíc dá zapojit do programu double degree a získat k českému diplomu i diplom ze zahraniční univerzity (Paris Lodron Universität Salzburk).

9:00–14:00

Infostánek studentského spolku

Studium na právnické fakultě díky spolku ELSA Olomouc není jen výuka, ale také zajímavý studentský život. „ELSÁCI“ se starají o to, abyste se u nás nenudili, pořádají soutěže, besedy, večírky a další zajímavé aktivity.

10:30–11:30

Učíme se prakticky

Studenti práv vezmou zájemce do simulované soudní síně, aby si zkusili, jaké to je být studentem právnické fakulty.

Kompletní program najdete také na webu fakulty.

Video nejen pro zájemce o studium

To nejpodstatnější o právnické fakultě ve 30 minutách

Facebooková skupina "Studuj na právnické fakultě"

Mrkněte na facebookovou skupinu Studuj na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na které studenti fakulty zveřejňují informace z univerzitního života, užitečné rady a tipy pro zájemce o studium.

Zeptejte se našich studentů

Je jich pět, všichni studují na naší fakultě a jejich úkolem je poradit vám, pomoci vám, být vám k dispozici pro jakékoli studijní otázky. Stačí si vybrat některého z našich ambasadorek a ambasadorů (například podle studijního programu, který vás zajímá) a poslat jim dotaz e-mailem.

Video: den otevřených dveří právnické fakulty

Takto vypadal "offline" den otevřených dveří na právnické fakultě v minulosti.

Univerzitní video ze dne otevřených dveří

Záznam z klasického dne otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Další informace

Více na webu fakulty. Nabídku studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci najdete zde.