Pedagogická fakulta

Vzdělává budoucí učitele a jiné pedagogické pracovníky dle nejmodernějších trendů konceptu Učitel pro 21. století pro všechny typy škol – mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení.

Program online dne otevřených dveří

16. ledna 2021, 9:00–14:00

Online program pedagogické fakulty nabízí řadu streamů/videohovorů, ve kterých se dozvíte informace přímo od zdroje – v hlavním informačním bloku s proděkanem a vedoucí studijního oddělení či ve streamech se zaměstnanci kateder, ústavů a center. Můžete se také na své dotazy ptát v chatu dané aplikace. Stačí si vybrat, co vás zajímá, a kliknout na odkazy níže.

Hlavní informační stream pedagogické fakulty
9:00–10:00, 12:00–13:00

Infoblok ke studiu na pedagogické fakultě

Online informační blok proděkana pro studium a vedoucí studijního oddělení je zaměřen na prezentaci studia a studijních programů na pedagogické fakultě, zodpovězení často kladených otázek i aktuálních dotazů.

Informační streamy kateder, ústavů a center
Katedra antropologie a zdravovědy
9:00–9:30

Stream: Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění

11:00–11:30

Stream: Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění

13:00–13:30

Stream: Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění

Katedra biologie
9:00–10:00, 11:00–12:00, 13:00–14:00

Stream: Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění

Katedra českého jazyka a literatury
9:30–10:00, 11:00–11:30, 12:30–13:00

Stream na FB: Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění

Katedra hudební výchovy
10:00–11:30, 12:00–13:30

Stream: Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění

Katedra matematiky
9:00–9:30

Stream: Představení katedry, informace o studijních programech Matematikase zaměřením na vzdělávání a Učitelství matematiky pro 2. stupeň základníchškol

10:00–10:30

Stream: Představení katedry, informace o studijních programech Matematika se zaměřením na vzdělávání a Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol

11:00–11:30

Stream: Představení katedry, informace o studijních programech Matematikase zaměřením na vzdělávání a Učitelství matematiky pro 2. stupeň základníchškol

Katedra primární a preprimární pedagogiky
9:00–10:15, 10:30–11:45

Stream: Představení katedry, informace o studijních programech Učitelství pro MŠ, Předškolní pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a o přijímacím řízení

Katedra společenských věd
9:00–10:00, 11:00–12:00, 12:00–13:00, 13:00–14:00

Stream: Představení katedry, informace o studijních programech apřijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění

Katedra technické a informační výchovy
8:00–8:45, 10:00–10:45, 12:00–12:45, 14:00–14:45

Stream: Informace o studijních programech Informační technologie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ

9:00–9:30, 10:15–10:45, 12:00–12:30

Stream: Informace o studijních programech Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání a Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ

9:00–10:00

Stream: Informace o studijním programu Učitelství praktickéhovyučování a odborného výcviku

11:00–12:00

Stream: Informace o studijním programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

13:00–14:00

Stream: Informace o studijním programu Učitelství praktickéhovyučování a odborného výcviku

9:15–10:15, 11:00–12:00, 12:00–13:00

Stream: Informace o studijním programu Didaktika informatiky a digitálních technologií Otevřít Microsoft Teams

Katedra výtvarné výchovy
9:15–9:45, 10:30–11:00, 12:00–12:30

Stream: Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění

Podívejte se na stream na platformě BigBlueButton i na Facebook katedry.

Ústav cizích jazyků
9:00–9:30, 10:00–10:30, 12:00–12:30

Stream: Informace o studijních programech Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Stream: Informace o studijních programech Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství německého jazyka pro základní školy

Ústav pedagogiky a sociálních studií
8:00–8:20, 10:00–10:20, 12:00–12:20

Stream: Informace o studijních programech Vychovatelství a Řízení volnočasových aktivita

9:00–9:20, 11:00–11:20, 13:00–13:20

Stream: Informace o studijních programech Sociální pedagogika – specializace Prevence sociálně patologických jevů a Sociální pedagogika – specializace Výchovné poradenství

Ústav speciálněpedagogických studií
9:00–10:00, 11:30–12:00

Stream: Úvodní informace (30 min.) a dále představení studijních programů ústavu

10:00–11:00

Stream: Logopedie

Stream: Učitelské programy: Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika; Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika; Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Stream: Bakalářské programy: Vychovatelství a speciální pedagogika; Speciální pedagogika se specializací andragogika; Speciální pedagogika se specializací: raný věk; Speciální pedagogika se specializací: intervence

Stream: Dramaterapie

Stream: Poradenství

12:30–13:30

Stream: Logopedie

Stream: Učitelské programy: Učitelství pro mateřské školy a speciální pedagogika; Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika; Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Stream: Bakalářské programy: Vychovatelství a speciální pedagogika; Speciální pedagogika se specializací andragogika; Speciální pedagogika se specializací: raný věk; Speciální pedagogika se specializací: intervence

Stream: Dramaterapie

Stream: Poradenství

Centrum celoživotního vzdělávání
10:00–12:00

Stream: Představení centra, informace o nabízených kurzech a možnostech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zodpovídání konkrétních dotazů

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
9:00–14:00

Stream. Centrum bude k dispozici pro potřeby studentů se specifickými potřebami. Zajištěno bude tlumočení do českého znakového jazyka.

Program dne otevřených dveří pedagogické fakulty k dispozici také zde.