abstraktní pozadíabstraktní pozadí

Pedagogická fakulta

Vzdělává budoucí učitele a jiné pedagogické pracovníky dle nejmodernějších trendů konceptu Učitel pro 21. století pro všechny typy škol – mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení.

Program dne otevřených dveří

2. prosince 2022, 8:00–14:00
Prezenční program

Katedry a ústavy pedagogické fakulty (PdF) si připravily program s informacemi o studijních programech, základních požadavcích na přijetí, přípravných kurzech či konzultacích i dalších důležitých věcech. Přehled všech setkání na pracovištích včetně časů konání můžete najít níže. Informace budou poskytovány na katedrách během celého dne otevřených dveří.

Místa
Žižkovo náměstí 5, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
Univerzitní 3, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
Hlavní informační blok
10:00–11:00

Proč studovat na PdF

Chcete se dozvědět kompletní informace o studiu na pedagogické fakultě? Pak je tento blok přímo pro vás. Doporučujeme si projít také pracoviště, o které se zajímáte, více v dalším programu níže.

Další fakultní program
8:00–14:00

Informace ze studijního

Pokud nevíte, čemu byste se na fakultě během studia chtěli věnovat, ale víte, že naše fakulta je tou pravou, zajděte se zeptat na studijní oddělení, kde rádi poradí.

8:00–14:00

Tvořivé odreagování

Chtěli byste si vyzkoušet tvořivé činnosti, kterým se můžete věnovat při studiu některých studijních programů na pedagogické fakultě? Můžete si vyrobit náramek "I♡️UP" i další věci.

8:00–14:00

Setkání na katedře biologie

Pracovníci z katedry budou připraveni odpovídat na zvídavé dotazy ohledně programů Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání nebo Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠ.

8:00–14:00

Setkání na Centru celoživotního vzdělávání

Centrum a chodby pracoviště jsou nachystané pro všechny zájemce.

8:00–9:00, 11:30–12:30

Setkání na katedře hudební výchovy

Pracovníci z katedry odpoví na dotazy k programům Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ.

9:00–14:00

Vyzkoušej si TSP online!

Na naší fakultě se píší testy studijních předpokladů online formou. Chcete si to vyzkoušet? Během dne otevřených dveří máte možnost.

9:00–10:00

Setkání v Centru podpory studentů se specifickými potřebami

Centrum představí svou činnost, dle potřeby bude k dispozici i tlumočení v českém znakovém jazyku i další koordinátoři a koordinátorky pro studující se specifickými potřebami.

9:00–10:00, 11:30–12:30

Setkání na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Pracovníci ústavu vám poradí ohledně studia programů Vychovatelství, Řízení volnočasových aktivit, rámcově Sociální pedagogika (hlavní informace o Soc. pedagogice budou podávány na cyrilometodějské teologické fakultě).

9:00–10:00

Setkání na katedře primární a preprimární pedagogiky

Vyučující z katedry se se zájemci podělí o informace k programům Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ nebo Předškolní pedagogika.

9:00–10:00

Setkání na katedře antropologie a zdravovědy

Zájemci o studium na katedře se mohou obrátit na její pracovníky a pracovnice. Odpoví na všechny otázky.

9:00–10:00, 11:15–14:00

Setkání na katedře techniky a informační výchovy #1

Informace k programům Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání a Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol

9:00–10:00

Setkání na katedře techniky a informační výchovy #2

Informace k programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

9:00–10:00

Setkání na katedře techniky a informační výchovy #3

Informace k programům Informační technologie ve vzdělávání a Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ

9:00–10:00, 11:30–12:30

Setkání v Ústavu speciálněpedagogických studií

Vyučující se podělí o možnostech studia v prezenční i kombinované formě u programů, které ústav nabízí.

9:00–10:00, 13:00–14:00

Setkání na katedře výtvarné výchovy

Katedra zajišťuje výuku Výtvarná tvorba se změřením na vzdělávání, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ a Edukace v kultuře.

9:00–10:00

Setkání na katedře psychologie a patopsychologie

Katedra zajišťuje výuku psychologických disciplín v rámci pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů/učitelek i dalších pedagogických pracovníků/pracovnic.

9:00–10:00, 11:45–12:45

Setkání na katedře společenských věd

Zájemci o studium se mohou obrátit s žádostí o informace na zástupce katedry během připravených informačních bloků i mimo ně.

9:00–10:00, 12:30–13:30

Setkání v Ústavu cizích jazyků – německá sekce

Pracovníci německé sekce ústavu všem zájemcům a zájemkyním nabídnou vhled do programů, které se dají na pracovišti studovat.

9:15–10:15

Setkání na katedře českého jazyka a literatury

Pracovníci katedry budou připraveni říct o studiu vše podstatné.

9:30–10:30, 12:00–13:00

Setkání v Ústavu cizích jazyků – anglická sekce

Pracovníci anglické sekce ústavu všem zájemcům a zájemkyním nabídnou vhled do programů, které se dají na pracovišti studovat.

11:00–12:00

Setkání na katedře matematiky

Zájemci o studium programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol se mohou obrátit na pracovníky katedry.

11:30–12:30

Setkání v Ústavu speciálněpedagogických studií

Vyučující z největšího pracoviště na fakultě se s vámi podělí o možnostech studia v prezenční i kombinované formě u programů, které ústav nabízí.

11:30–12:30

Setkání v Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Pracovníci ústavu vám poradí ohledně studia programů Vychovatelství, Řízení volnočasových aktivit, rámcově Sociální pedagogika (hlavní informace o Soc. pedagogice budou poskytovány na cyrilometodějské teologické fakultě).

11:30–12:30

Setkání na katedře hudební výchovy

Pracovníci a pracovnice z katedry hudební výchovy rádi všem zájemcům zodpovědí otázky týkající se studijních programů Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání, Učitelství hudební výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ.

11:45–12:45, 13:00–14:00

Setkání na katedře společenských věd

Zájemci o studium se mohou obrátit s žádostí o informace na zástupce katedry během připravených informačních bloků i mimo ně.

12:00–13:00

Setkání v Ústavu cizích jazyků – anglická sekce

Pracovníci a pracovnice anglické sekce ústavu zájemcům nabídnou vhled do programů, které se dají na pracovišti studovat.

12:30–13:30

Setkání v Ústavu cizích jazyků – německá sekce

Pracovníci a pracovnice německé sekce ústavu zájemcům nabídnou vhled do programů, které se dají na pracovišti studovat.

13:00–14:00

Setkání na katedře společenských věd

Zájemci a zájemkyně o studium se mohou obrátit s žádostí o informace na zástupce katedry během připravených informačních bloků i mimo ně.

13:00–14:00

Setkání na katedře výtvarné výchovy

Katedra zajišťuje výuku Výtvarná tvorba se změřením na vzdělávání, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ a Edukace v kultuře.

Kompletní program najdete také na webu fakulty.

Nový web portálu Učitel21

Najdete na něm informace o studijních programech pedagogické fakulty a rozcestník podle zájmu, zaměření, typu studia a oblastí uplatnění. Také na něm najdete přehled, jaké má fakulta katedry, ústavy a centra.

Moderní pedagogická fakulta s vizí

Přečtěte si náš časopis a dozvíte se o naší vizi přípravy budoucích učitelů a pedagogických pracovníků, moderním konceptu Učitel21. V magazínu najdete kapitoly o jednotlivých katedrách, doplněné fotografiemi studentů, akademiků a univerzitního města Olomouce.

Naše studentky a studenti

Seznamte se v medailonech s našimi studentkami a studenty a nechte se inspirovat. Proč si zvolili studium na pedagogické fakultě a co jim to přineslo? Přečtěte si jejich motivace a zkušenosti se studium.

Více na webu pedagogické fakulty. Nabídku studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci najdete zde.