abstraktní pozadíabstraktní pozadí

Pedagogická fakulta

Vzdělává budoucí učitele a jiné pedagogické pracovníky dle nejmodernějších trendů konceptu Učitel pro 21. století pro všechny typy škol – mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení.

Program dne otevřených dveří

15. ledna 2022, 8:30–14:00
Online program

Online program pedagogické fakulty nabízí řadu streamů, ve kterých se dozvíte informace přímo od zdroje – v hlavním informačním bloku či ve streamech se zaměstnanci kateder, ústavů a center. Stačí si vybrat, co vás zajímá, a kliknout na odkazy níže.

Hlavní informační stream pedagogické fakulty
10:00–11:00

Infoblok ke studiu na pedagogické fakultě

Ve streamu se dozvíte informace od proděkana pro studijní záležitosti a vedoucí studijního oddělení.

Informační bloky kateder, ústavů a center
Katedra antropologie a zdravovědy
Online
9:00–10:00

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

12:30–13:30

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

Katedra biologie
Online
9:00–10:30, 12:30–14:00

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

Katedra českého jazyka a literatury
Online
9:30–10:00, 11:30–12:00

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

Katedra hudební výchovy
Online
9:00–14:00

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

Katedra matematiky
Online
11:00–12:00

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

13:00–14:00

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

Katedra primární a preprimární pedagogiky
Online
9:00–10:00

Učitelství pro mateřské školy, Předškolní pedagogika

11:00–12:00

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Katedra psychologie a patopsychologie
Online
9:00–14:00

Informace o katedře najdete na webu

Katedra společenských věd
Online
9:00–9:30

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

11:30–12:00

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

Katedra technické a informační výchovy
Online
9:00, 13:00

Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání a Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ

10:00, 12:00

Informační technologie pro vzdělávání a Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol

10:00, 12:00

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

10:00, 12:00

Didaktika informatiky a digitálních technologií

Katedra výtvarné výchovy
Online
9:00–10:00, 12:00–13:00

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

Ústav cizích jazyků
Online
9:30, 11:30, 13:00

Anglická sekce

Heslo pro stream: KC5HU5

9:30, 11:30, 13:00
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Online
9:00–10:00, 12:00–13:00

Sociální pedagogika (Bc., specializace Prevence sociálně patologických jevů) Sociální pedagogika (nMgr., specializace Výchovné poradenství)

9:00–10:00, 11:00–12:00

Vychovatelství (Bc.) a Řízení volnočasových aktivit (nMgr.)

Ústav speciálněpedagogických studií
Online
8:30–14:00

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

Centrum celoživotního vzdělávání
Online
9:00–9:30, 10:30–11:00

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Online
9:00–14:00

Stream

Představení katedry, informace o studijních programech a přijímacím řízení, možnostech studia a uplatnění.

Program dne otevřených dveří pedagogické fakulty k dispozici také zde.

Nový web portálu Učitel21

Najdete na něm informace o studijních programech pedagogické fakulty a rozcestník podle zájmu, zaměření, typu studia a oblastí uplatnění. Také na něm najdete přehled, jaké má fakulta katedry, ústavy a centra.

Moderní pedagogická fakulta s vizí

Přečtěte si náš časopis a dozvíte se o naší vizi přípravy budoucích učitelů a pedagogických pracovníků, moderním konceptu Učitel21. V magazínu najdete kapitoly o jednotlivých katedrách, doplněné fotografiemi studentů, akademiků a univerzitního města Olomouce.

Naše studentky a studenti

Seznamte se v medailonech s našimi studentkami a studenty a nechte se inspirovat. Proč si zvolili studium na pedagogické fakultě a co jim to přineslo? Přečtěte si jejich motivace a zkušenosti se studium.

Zeptejte se na cokoliv

Zajímají vás podrobnosti k některým studijním oborům nebo jen potřebujete poradit s vyplněním přihlášky ke studiu? Obraťte se na naši diskuzní platformu, kde vám vaše dotazy zodpoví ambasador fakulty.

Více na webu pedagogické fakulty. Nabídku studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci najdete zde.