abstraktní pozadíabstraktní pozadí

Lékařská fakulta

Nabízí studium zaměřené na lékařství a zdravotnické vědy. Spolupracuje s nemocnicemi a specializovanými pracovišti po celé Evropě. Jako první v ČR obdržela prestižní evropskou akreditaci AMSE. Část výuky se odehrává v moderním Centru telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností. Praktickou výuku fakulta zajišťuje s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vojenskou nemocnicí Olomouc a dalšími zdravotnickými zařízeními.

Program dne otevřených dveří

14. ledna 2023, 9:00–14:00
Prezenční program

Zájemci o studium mohou navštívit budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP (Hněvotínská 3), kde budou dispozici informační a studijní materiály s možností odborné konzultace. Hlavní část programu dne otevřených dveří se uskuteční ve Velké posluchárně za účasti vedení fakulty a zástupců zodpovědných za přijímací řízení. V případě zájmu mohou účastníci navštívit vybrané prostory na ústavech a klinikách. V rámci doprovodného programu si mohou návštěvníci pod vedením studentů vyzkoušet poskytnutí první pomoci a seznámit se s jejími základy. Studenti Zubního lékařství předvedou správnou techniku péče o dutinu ústní. Další informace jsou také na webu lékařské fakulty.

Místa
Hněvotínská 3, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
Hlavní informační blok
9:30–11:00

Seznamte se s LF – 1. infoblok o studiu

Představení lékařské fakulty za účasti vedení a zástupců studijního oddělení

11:30–13:00

Seznamte se s LF – 2. infoblok o studiu

Představení lékařské fakulty za účasti vedení a zástupců studijního oddělení

Další program
9:00–14:00

Praktické ukázky poskytnutí první pomoci a péče o ústní dutinu

Návštěvníci si mohou pod vedením studentů vyzkoušet poskytnutí první pomoci a seznámit se s jejími základy. Studenti Zubního lékařství předvedou správnou techniku péče o dutinu ústní.

Dopravní spojení (od hlavního vlakového nádraží)

Tramvaj č. 1, 4, 6 – výstup na zastávce Výstaviště Flora, dále pěšky ulicí Štítného přes křižovatku na ulici Hněvotínskou a hlavním vchodem do areálu Fakultní nemocnice Olomouc; autobusem č. 12, 19, 26 na zastávku Dvořákova nebo č. 21 na zastávku Lékařská fakulta. V případě vlastní dopravy lze využít bezplatně parkoviště lékařské fakulty (vjezd z ulice Hněvotínské nad hlavním vjezdem do Fakultní nemocnice Olomouc).

Studijní zaměření lékařské fakulty

Zájemcům o studium nabízí lékařská fakulta šestiletý studijní program Všeobecné lékařství a pětileté Zubní lékařství. Absolventi získávají akademický titul doktor medicíny (MUDr.) nebo doktor zubního lékařství (MDDr.). Oba studijní programy nabízí fakulta také v anglické variantě pro zahraniční studenty. V nabídce je také navazující magisterský program Veřejné zdravotnictví. Více informací o studiu najdete zde nebo webu fakulty.

Prezentace fakulty

Podívejte se na prezentaci lékařské fakulty.

Prezentace Zubního lékařství

Podívejte se na prezentaci studijního programu Zubní lékařství.

Video: Simulátory ve výuce mediků – klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Ukázka z výuky na simulátorech, studijní program Všeobecné lékařství

Video: Představení simulátoru SimMan 3G

Ukázka z výuky na simulátorech, studijní program Všeobecné lékařství

Video: Představení simulátoru SimNewB

Ukázka z výuky na simulátorech, studijní program Všeobecné lékařství

Video: Ústav farmakologie

Představení ústavu farmakologie lékařské fakulty

Video: Klinika tělovýchovného lékařství

Představení Kliniky tělovýchovného lékařství LF UP a FN Olomouc

Video: Traumatologická klinika FNOL

Představení Kliniky tělovýchovného lékařství LF UP a FN Olomouc

Video: Ústav Kardiochirurgie

Představení Kardiochirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc

Video: Ústav mikrobiologie

Ústav mikrobiologie FN Olomouc a LF UP v časech koronaviru

Video: Knihovna

Představení knihovny lékařské fakulty

Zajímavosti

Fakulta se podílí na řadě popularizačních událostí a organizuje osvětové akce pro veřejnost. Její studenti se pod záštitou Spolku mediků a IFMSA účastní mnoha akcí pro děti a seniory, např. Čteme dětem a Nemocnice pro medvídky. Společně s Fakultní nemocnicí Olomouc založila absolventský program, na jehož základě obě instituce získávají nejkvalitnější absolventy.

3D prohlídka

Projděte se po fakultě online, můžete tak učinit přes náš prohlížeč nebo:

Ukázka ze dne otevřených dveří

Podívejte se, jak to vypadá ve dnech otevřených dveří UP v Olomouci:

Více informací o lékařské fakultě také na webu fakulty. Nabídku studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci najdete zde.