abstraktní pozadíabstraktní pozadí

Lékařská fakulta

Nabízí studium zaměřené na lékařství a zdravotnické vědy. Spolupracuje s nemocnicemi a specializovanými pracovišti po celé Evropě. Jako první v ČR obdržela prestižní evropskou akreditaci AMSE. Část výuky se odehrává v moderním Centru telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností. Praktickou výuku fakulta zajišťuje s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vojenskou nemocnicí Olomouc a dalšími zdravotnickými zařízeními.

Program dne otevřených dveří

1. prosince 2023, 8:00–14:00
Prezenční program

Zájemci o studium se mohou zastavit k informačním stánkům se studujícími, kteří jim poskytnou základní informace o lékařské fakultě. Stanoviště budou u schodů ve foyer Teoretických ústavů a ve vstupních prostorech do nové budovy (obojí Hněvotínská 3, Olomouc) od 8 do 14 hodin. Z důvodu výuky a nemocničního provozu si však mohou zájemci prohlédnout budovu bez organizované prohlídky. Odborná pracoviště budou zpřístupněná a vyučující budou k dispozici v lednovém termínu Dne otevřených dveří UP v sobotu 27. ledna od 9 do 14 hodin, kdy se uskuteční prezentace lékařské fakulty za účasti vedení a zástupců studijního oddělení a zájemci se budou moci osobně zeptat a informovat se. Další informace a prezentace jsou také na webu lékařské fakulty.

Místa
Hněvotínská 3, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
Informační stánky
8:00–14:00

Seznamte se s LF

Představení lékařské fakulty na stáncích ve foyer Teoretických ústavů a ve vstupních prostorech do nové budovy.

Dopravní spojení (od hlavního vlakového nádraží)

Tramvaj č. 1, 4, 6 – výstup na zastávce Výstaviště Flora, dále pěšky ulicí Štítného přes křižovatku na ulici Hněvotínskou a hlavním vchodem do areálu Fakultní nemocnice Olomouc; autobusem č. 12, 19, 26 na zastávku Dvořákova nebo č. 21 na zastávku Lékařská fakulta. V případě vlastní dopravy lze využít bezplatně parkoviště lékařské fakulty (vjezd z ulice Hněvotínské nad hlavním vjezdem do Fakultní nemocnice Olomouc).

Studijní zaměření lékařské fakulty

Zájemcům o studium nabízí lékařská fakulta šestiletý studijní program Všeobecné lékařství a pětileté Zubní lékařství. Absolventi získávají akademický titul doktor medicíny (MUDr.) nebo doktor zubního lékařství (MDDr.). Oba studijní programy nabízí fakulta také v anglické variantě pro zahraniční studenty. V nabídce je také navazující magisterský program Veřejné zdravotnictví. Více informací o studiu najdete zde nebo webu fakulty.

Prezentace fakulty

Podívejte se na prezentaci lékařské fakulty zaměřenou na studijní programy Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a Veřejné zdravotnictví.

Prezentace Zubního lékařství

Podívejte se na prezentaci studijního programu Zubní lékařství.

Video: Simulátory ve výuce mediků – klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Ukázka z výuky na simulátorech, studijní program Všeobecné lékařství

Video: Představení simulátoru SimMan 3G

Ukázka z výuky na simulátorech, studijní program Všeobecné lékařství

Video: Představení simulátoru SimNewB

Ukázka z výuky na simulátorech, studijní program Všeobecné lékařství

Video: Ústav farmakologie

Představení ústavu farmakologie lékařské fakulty

Video: Klinika tělovýchovného lékařství

Představení Kliniky tělovýchovného lékařství LF UP a FN Olomouc

Video: Traumatologická klinika FNOL

Představení Kliniky tělovýchovného lékařství LF UP a FN Olomouc

Video: Ústav Kardiochirurgie

Představení Kardiochirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc

Video: Ústav mikrobiologie

Ústav mikrobiologie FN Olomouc a LF UP v časech koronaviru

Video: Knihovna

Představení knihovny lékařské fakulty

Zajímavosti

Fakulta se podílí na řadě popularizačních událostí a organizuje osvětové akce pro veřejnost. Její studenti se pod záštitou Spolku mediků a IFMSA účastní mnoha akcí pro děti a seniory, např. Čteme dětem a Nemocnice pro medvídky. Společně s Fakultní nemocnicí Olomouc založila absolventský program, na jehož základě obě instituce získávají nejkvalitnější absolventy.

3D prohlídka

Projděte se po fakultě online, můžete tak učinit přes náš prohlížeč nebo:

Ukázka ze dne otevřených dveří

Podívejte se, jak to vypadá ve dnech otevřených dveří UP v Olomouci:

Více informací o lékařské fakultě také na webu fakulty. Nabídku studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci najdete zde.