abstraktní pozadíabstraktní pozadí

Lékařská fakulta

Nabízí studium zaměřené na lékařství a zdravotnické vědy. Spolupracuje s nemocnicemi a specializovanými pracovišti po celé Evropě. Jako první v ČR obdržela prestižní evropskou akreditaci AMSE. Část výuky se odehrává v moderním Centru telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností. Praktickou výuku fakulta zajišťuje s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vojenskou nemocnicí Olomouc a dalšími zdravotnickými zařízeními.

Program dne otevřených dveří

27. ledna 2024, 9:00–14:00
Prezenční program

Ve vestibulu Teoretických ústavů budou zájemcům o studium k dispozici informační a studijní materiály s možností odborné konzultace po celou dobu konání dne otevřených dveří (od 9 do 14 hodin). Další informace k programu a prezentace fakulty jsou na webu lékařské fakulty.

Místa
Hněvotínská 3, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
Hlavní informační bloky
9:30, 11:30

Seznamte se s LF – informační prezentace

Prezentace lékařské fakulty za účasti vedení a zástupců studijního oddělení. Zájemci si budou moci osobně zeptat a informovat se.

Doprovodný program
9:00–14:00

První pomoc, péče o ústní dutinu, prohlídky

Návštěvníci si mohou pod vedením studujících vyzkoušet poskytnutí první pomoci a seznámit se s jejími základy. Studující studijního programu Zubní lékařství zase předvedou správnou techniku péče o dutinu ústní. V případě zájmu mohou účastníci navštívit vybrané prostory na některých ústavech a klinikách.

Dopravní spojení (od hlavního vlakového nádraží)

Tramvaj č. 1, 4, 6 – výstup na zastávce Výstaviště Flora, dále pěšky ulicí Štítného přes křižovatku na ulici Hněvotínskou a hlavním vchodem do areálu Fakultní nemocnice Olomouc; autobusem č. 12, 19, 26 na zastávku Dvořákova nebo č. 21 na zastávku Lékařská fakulta. Jízdní řád MHD naleznete na www.dpmo.cz. V případě vlastní dopravy osobním automobilem lze využít bezplatně parkoviště lékařské fakulty (vjezd z ulice Hněvotínské nad hlavním vjezdem do Fakultní nemocnice Olomouc). Možné je také využít bezplatnou autobusovou linku, jejíž trasa povede od hlavního vlakového nádraží ke všem osmi fakultám, viz jízdní řád výše.

Studijní zaměření lékařské fakulty

Zájemcům o studium nabízí lékařská fakulta šestiletý studijní program Všeobecné lékařství a pětileté Zubní lékařství. Absolventi získávají akademický titul doktor medicíny (MUDr.) nebo doktor zubního lékařství (MDDr.). Oba studijní programy nabízí fakulta také v anglické variantě pro zahraniční studenty. V nabídce je také navazující magisterský program Veřejné zdravotnictví. Více informací o studiu najdete zde nebo webu fakulty.

Prezentace fakulty

Podívejte se na prezentaci lékařské fakulty zaměřenou na studijní programy Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a Veřejné zdravotnictví.

Prezentace Zubního lékařství

Podívejte se na prezentaci studijního programu Zubní lékařství.

Video: Simulátory ve výuce mediků – klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Ukázka z výuky na simulátorech, studijní program Všeobecné lékařství

Video: Představení simulátoru SimMan 3G

Ukázka z výuky na simulátorech, studijní program Všeobecné lékařství

Video: Představení simulátoru SimNewB

Ukázka z výuky na simulátorech, studijní program Všeobecné lékařství

Video: Ústav farmakologie

Představení ústavu farmakologie lékařské fakulty

Video: Klinika tělovýchovného lékařství

Představení Kliniky tělovýchovného lékařství LF UP a FN Olomouc

Video: Traumatologická klinika FNOL

Představení Kliniky tělovýchovného lékařství LF UP a FN Olomouc

Video: Ústav Kardiochirurgie

Představení Kardiochirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc

Video: Ústav mikrobiologie

Ústav mikrobiologie FN Olomouc a LF UP v časech koronaviru

Video: Knihovna

Představení knihovny lékařské fakulty

Zajímavosti

Fakulta se podílí na řadě popularizačních událostí a organizuje osvětové akce pro veřejnost. Její studenti se pod záštitou Spolku mediků a IFMSA účastní mnoha akcí pro děti a seniory, např. Čteme dětem a Nemocnice pro medvídky. Společně s Fakultní nemocnicí Olomouc založila absolventský program, na jehož základě obě instituce získávají nejkvalitnější absolventy.

3D prohlídka

Projděte se po fakultě online, můžete tak učinit přes náš prohlížeč nebo:

Ukázka ze dne otevřených dveří

Podívejte se, jak to vypadá ve dnech otevřených dveří UP v Olomouci:

Více informací o lékařské fakultě také na webu fakulty. Nabídku studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci najdete zde.