abstraktní pozadíabstraktní pozadí

Lékařská fakulta

Nabízí studium zaměřené na lékařství a zdravotnické vědy. Spolupracuje s nemocnicemi a specializovanými pracovišti po celé Evropě. Jako první v ČR obdržela prestižní evropskou akreditaci AMSE. Část výuky se odehrává v moderním Centru telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností. Praktickou výuku fakulta zajišťuje s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vojenskou nemocnicí Olomouc a dalšími zdravotnickými zařízeními.

Prezentace děkana

Ve videu uvidíte záznam proslovu děkana lékařské fakulty k online dni otevřených dveří, který se odehrál v lednu 2021:

Ukázka z tradičního dne otevřených dveří

Podívejte se, jak to vypadá ve dnech otevřených dveří, když Olomouc můžete navštívit osobně:

Studijní zaměření lékařské fakulty

Zájemcům o studium nabízí lékařská fakulta šestiletý studijní program Všeobecné lékařství a pětileté Zubní lékařství. Absolventi získávají akademický titul doktor medicíny (MUDr.) nebo doktor zubního lékařství (MDDr.). V nabídce je také navazující magisterský program Veřejné zdravotnictví. Více informací o studiu najdete zde nebo webu fakulty.

Prezentace fakulty

Podívejte se na prezentaci lékařské fakulty.

Prezentace Zubního lékařství

Podívejte se na prezentaci studijního programu Zubní lékařství.

Video: Simulátory ve výuce mediků – klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Ukázka z výuky na simulátorech, studijní program Všeobecné lékařství

Video: Představení simulátoru SimMan 3G

Ukázka z výuky na simulátorech, studijní program Všeobecné lékařství

Video: Představení simulátoru SimNewB

Ukázka z výuky na simulátorech, studijní program Všeobecné lékařství

Zajímavosti

Fakulta se podílí na řadě popularizačních událostí a organizuje osvětové akce pro veřejnost. Její studenti se pod záštitou Spolku mediků a IFMSA účastní mnoha akcí pro děti a seniory, např. Čteme dětem a Nemocnice pro medvídky. Společně s Fakultní nemocnicí Olomouc založila absolventský program, na jehož základě obě instituce získávají nejkvalitnější absolventy.

3D prohlídka

Projděte se po fakultě online, můžete tak učinit přes náš prohlížeč nebo:

Více informace o lékařské fakultě také na webu fakulty.