Filozofická fakulta

Největší fakulta Univerzity Palackého nabízí stovky kombinací humanitních, sociálních, filologických a uměnovědných studijních programů. Mezi základní principy fakulty patří adekvátní náročnost a liberálnost při volbě a rozvržení studia.

Program online dne otevřených dveří

16. ledna 2021, 9:00–14:00

Online program filozofické fakulty nabízí streamy, videokonference a další prezentace, ve kterých se dozvíte informace přímo od zdroje. Představíme katedry, studijní programy, informace k přihláškám i přijímacím zkouškám. Podrobnější informace podají zástupci, pedagogové nebo studenti kateder, neváhejte se ptát online. Kompletní program dne otevřených dveří filozofické fakulty najdete také na webu fakulty.

Videoprezentace budou většinou streamované na FB jednotlivých kateder či YouTube kanálech, případně se uskuteční na platformě Zoom, na kterou se můžete připojit i ve webovém prohlížeči bez nutnosti stahovat aplikaci.

Pokud máte dotaz, ale v sobotu nás nemůžete „navštívit“, neváhejte nás kontaktovat. Dotazy k přijímacím zkouškám a průběhu studia můžete zasílat na: studijni.ff@upol.cz nebo vám budou zodpovězeny na telefonních číslech: 585 633 055, 585 633 054, 585 633 053, 585 633 052, 585 633 063, 585 633 471 (studijní oddělení).

Hlavní informační streamy filozofické fakulty
9:00–9:45

Informační blok k možnostem a podmínkám studia

Ve streamu na fakultním Facebooku představíme fakultu a jejích jednadvacet kateder. Prostřednictvím komentářů pod streamem nám můžete klást dotazy, na které vám rádi odpovíme.

11:00–11:45

Informační blok k možnostem a podmínkám studia

Ve streamu na fakultním Facebooku představíme fakultu a jejích jednadvacet kateder. Prostřednictvím komentářů pod streamem nám můžete klást dotazy, na které vám rádi odpovíme.

9:00–14:00

Studentská talk show Studenti studentům

Podívejte se na záznam studentské talk show Studenti studentům, která se uskutečnila během prosincového dne otevřených dveří. Těšte se na upřímná a možná i překvapivá studentská přiznání. Záznam lze zhlédnout i po skončení lednového dne otevřených dveří.

Informační bloky kateder:
Katedra anglistiky a amerikanistiky
9:45–11:00

Stream: Katedra anglistiky a amerikanistiky #1

Studijní obory, přípravný kurz pro uchazeče, studium v zahraničí, virtuální procházka po katedře


12:00–13:30

Stream: Katedra anglistiky a amerikanistiky #2

Studijní obory, přípravný kurz pro uchazeče, studium v zahraničí, virtuální procházka po katedře


10:00–10:45, 12:00–12:45

Stream: Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

Představení tlumočnicko-překladatelského oboru – přijímací zkoušky, náplň studia, profil absolventa


9:00–14:00

Doba pro dotazy

Veškeré dotazy související se studiem můžete klást na Facebooku katedry, po telefonu 585633103 či zasílat na email.

Představení katedry a možností studia ve videozáznamu na katederním webu. Prezentace katedry na YouTube, v PDF ke stažení zde.

Katedra ekonomických a manažerských studií (dříve katedra aplikované ekonomie)
10:00–11:00

Stream: odpovědi na otázky zájemců o studium, setkání s vedoucím katedry

12:00–13:00

Stream: odpovědi na otázky zájemců o studium, setkání s vedoucím katedry

Kdykoli možnost obracet se na e-mail, Facebook, Instagram. Videoprezentaci o studijních programech naleznete na YouTube.

Katedra asijských studií
8:00

Korejština pro hospodářskou praxi: konzultační místnost pro návštěvníky s dotazy

10:30–11:00

Korejština pro hospodářskou praxi: speciální přednáška Blanky Ferklové na téma „Základy korejského jazyka“ + odpovědi na dotazy

13:00–14:00

Korejština pro hospodářskou praxi: konzultace s Petrou Svákovou

9:00–10:00, 10:30–12:00, 12:30–14:00

Indonéská studia pro cestovní ruch: diskuze

10:00–10:30, 12:00–12:30

Indonéská studia pro cestovní ruch: představení oboru a Indonésie, náležitosti studia, možnosti zahraničních výjezdů

9:00–10:00

Vietnamská filologie: otevření konzultační místnosti „Vietnamská filologie DOD2021“, volná diskuze

10:00–10:30

Vietnamská filologie: představení oboru, informace o studiu, příjímacím řízení a možnosti zahraničních výjezdů

10:30–12:00

Vietnamská filologie: diskuze

12:00–12:30

Vietnamská filologie: představení oboru, informace o studiu, příjímacím řízení a možnosti zahraničních výjezdů

12:30–14:00

Vietnamská filologie: volná diskuze

10:00–11:00, 13:00-14:00

Čínská filologie: prezentace oboru (možnosti studia, výjezdy, přijímací řízení, uplatnění) + volná diskuze s vyučujícími a studenty

10:00, 12:00

Japonská filologie: prezentace programu, informace o přijímacím řízení, možnostech zahraničních výjezdů, prostor pro dotazy

Katedra bohemistiky
10:00–14:00

Stream na Facebooku katedry

10:00–10:30, 12:30–13:00

Stream: Česká filologie – jednooborové a dvouoborové bakalářské i navazující magisterské studium

10:30–11:00, 13:00–13:30

Stream: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (bakalářské studium), Ediční a nakladatelská praxe (magisterské studium)

12:00–12:30, 13:30–14:00

Stream: setkání se studentským spolkem BOSS

Po celou dobu prezentací můžete klást otázky do chatu pod videem na Facebooku, kontaktovat nás lze také přes e-mail. Prezentace katedry v PDF ke stažení zde.

Katedra dějin umění
9:00–14:00

Stream: představení katedry a studijních programů

9:00–14:00

Stream: dějiny umění očima studentů

9:00–14:00

Doba pro dotazy

Veškeré dotazy související se studiem dějin umění můžete klást do chatu pod videem na Facebook stránce katedry.

Více informací také na katederním webu a webu pro zájemce o studium.

Katedra divadelních a filmových studií
10:00–10:30, 13:00–13:30

Stream: studenti vs. studenti

Neformální studentský chat o studiu divadla, filmu a médií v Olomouci

Komplexní informace o katedře, studiu, vyučujících najdete na webu katedry v sekci Uchazečům. K dispozici jsou na webu katedry také další informace k bakalářskému studiu a přípravnému kurzu či k magisterskému studiu a také tam najdete studentské projekty. Další informace jsou na webu Divadelních studií, Filmových studií, Televizních a rozhlasových studií. Katedra sídlí v jezuitském Konviktu. Dotazy rády zodpoví branka.cackovicova@upol.cz (bakalářské studium) nebo anna.gaborova@upol.cz (magisterské studium). Poslechněte si na Spotify podcast Radia UP AIR Olomoucká pravda rádiových akademiků. Podívejte na katederní Facebook.

Katedra filozofie
10:00–11:00, 12:00–13:00

Stream: představení studia na katedře filozofie

Struktura výuky, zahraniční pobyty, uplatnění absolventů, letní škola a filozofická olympiáda

Další informace na webu. Dotazy můžete posílat na e-mail filip.tvrdy@upol.cz, telefonovat na 585 633 194 či psát na Facebook Messenger.

Katedra germanistiky
9:00–14:00

Stream s vyučujícími

10:00–10:15, 12:00–12:15

Stream: představení studijních programů katedry germanistiky

Pokud máte dotaz, ale neholdujete komunikaci formou videokonference, neváhejte během DOD (9–14 h) zavolat na telefon 585 633 208, nebo napište e-mail na gabriela.tynova01@upol.cz. Více informací také na katederním webu.

Katedra historie
10:00–14:00

Stream na FB: představení katedry a studijních programů

10:30–14:00

Stream na FB: katedra historie ze studentského pohledu

10:00–14:00

Doba pro dotazy

Veškeré dotazy související se studiem historie, archivnictví a archeologie můžete psát buď do chatu pod videem na Facebook stránce katedry, nebo zasílat na následující emaily: hana.jadrna@upol.cz (historie), jana.oppeltova@upol.cz (archivnictví), pavlina.kalabkova@upol.cz (archeologie).

Více informací na stránkách katederních webů: historie, archivnictví, archeologie.

Katedra klasické filologie
9:00–14:00

Stream: prezentace studijních programů katedry

Představení katedry, možností studia, studia v zahraničí, uplatnění absolventů


9:00–14:00

Odpovědi na dotazy

Položte dotazy související se studiem latinské filologie prostřednictvím chatu na platformě Zoom nebo je zašlete na e-mail. Více informací také na stránkách katederního webu.

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
9:00–14:00

Stream: setkání s vyučujícími a studenty katedry, kteří rádi zodpoví dotazy + rozhovory s absolventy + zábavný kvíz se soutěží o ceny

10:00–10:45, 12:00–12:45

Stream: prezentace katedry a představení oborů

Katedra muzikologie
10:00–11:00

Stream: představení katedry očima studentů

12:00–14:00

Stream: seznámení se s Muzikologií a Uměnovědnými studii + volná diskuze + chat

Dotazy ke studiu na katedře můžete klást buď do chatu v průběhu streamu na YouTube/Zoom, nebo zasílat na e-mail. Více informací také na webu, Facebooku. Seznamte se s našimi absolventy.

Katedra nederlandistiky
10:00–11:00

Stream: prezentace studijních programů katedry

Na propagační video katedry se můžete podívat na YouTube.

Katedra obecné lingvistiky
10:00-11:00

Stream: představení katedry a diskuze

12:00-13:00

Stream: prezentace Třikrát o autorství – dozvíte se, jak současná forenzní lingvistika pátrá po autorech neznámých textů a jejich původu

13:00-13:30

Stream: Sociální sítě nejen online – jak a co nám mohou říct grafy propojení lidí na síti Twitter i sítě postav v beletrii

13:30–14:00

Stream: Počítačová bezpečnost - lingvistika jako nečekaný partner počítačových hackerů, ale i ochránce před nimi

Katedra politologie a evropských studií
10:00

Stream: Co můžete studovat na katedře politologie a evropských studií? Jaké budou přijímačky? Co u nás můžete zažít? Kam můžete vyrazit na zahraniční studijní pobyty? Online setkání s vedoucím katedry doc. Tomášem Lebedou k bakalářským studijním programům Politologie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Evropská studia a diplomacie.

Informační blok o studiu bude streamován na facebookové události katedry. I tam je možné psát dotazy. Sledujte tedy náš Facebook a Instagram. Více také na katederním webu


10:00

Stream na Facebooku: informační blok o studiu na katedře politologie

Další informace o studiu také na katederním webu

Podívejte se i na prezentaci katedry v PDF (40 MB).

Katedra psychologie
9:00–10:00

Stream: informace k bakalářskému a magisterskému studiu psychologie

10:10–10:50

Stream: doktorské studium, partnerské sítě praxí a celoživotní vzdělávání

11:00–12:00

Stream o Laboratoři praktického pracoviště, která disponuje řadou psychofyziologických a neuropsychologických přístrojů (jde o nejlépe vybavené pracoviště tohoto zaměření v republice)

12:05–12:35

Stream: vše o Olomouci a jejím zázemí pro studenty (koleje, menzy)

12:40–13:10

Stream: program Erasmus+ a možností pracovních stáží

13:15–14:00

Stream: informace k bakalářskému a magisterskému studiu psychologie

Kromě živých vysílání jsou na YouTube připravená krátká videa s informacemi ohledně průběhu přijímacích zkoušek, s podrobnějšími informacemi o fungování a historii katedry či krátké medailonky studentů a představení naší asociace. Další informace naleznete na webu katedry.

Katedra romanistiky
9:00–9:45

Stream: Studujte francouzštinu

Poznejte budoucí učitele a zjistěte, co se během studia naučíte a kde své znalosti v praxi uplatníte. Dotazy pište na tento e-mail, nebo do komentářů pod streamem na Facebooku.

10:00–10:45

Stream: Studujte španělštinu

Zjistěte, co studium u nás obnáší, co se naučíte či kam můžete vyrazit na zahraniční studijní pobyt. Dotazy pište na tento e-mail nebo do komentářů pod streamem na Facebooku.

11:00–11:45

Stream: Studujte portugalštinu

Zajímá vás, co obnáší studium portugalštiny, či jak se po studiích uplatníte v praxi? Zeptejte se svých budoucích učitelů. Dotazy pište na tento e-mail nebo do komentářů pod streamem na Facebooku.

12:00–12:45

Stream: Studujte italštinu

Poznejte své budoucí učitele a zjistěte, co se během studia naučíte a kde své znalosti v praxi uplatníte. Dotazy pište na tento e-mail nebo do komentářů pod streamem na Facebooku.

13:00-13:45

Stream: Zeptejte se našich studentů

Zeptejte se našich studentů, jak to u nás chodí, jak si poradili na začátku studia či kam chodí po přednáškách, když není pandemie. Dotazy pište do komentářů pod streamem na Facebooku.

Katedra slavistiky – sekce polonistiky, rusistiky a ukrajinistiky
9:00–14:00

Stream: setkání s vyučujícími, kteří zodpoví vaše dotazy

Kromě streamu na platformě Zoom je na webu katedry slavistiky zavěšena prezentace katedry s odpověďmi na nejčastější dotazy. Podívat se můžete také na tuto PDF prezentaci katedry.


Pokud máte dotaz, ale nevyhovuje vám komunikace formou videokonference, neváhejte nám kdykoliv napsat na tento e-mail.

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
9:00–14:00

Stream: setkání se studenty katedry

9:00–14:00

Stream: prezentace studijních programů katedry

9:00–14:00

Stream na Facebooku katedry

Veškeré otázky související se studiem na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie lze klást ve streamech v Zoom místnosti, na Facebooku katedry pod videem či na tomto e-mailu. Na dotazy také rádi odpoví e-mailem garanti studijních programů, více informací na webu katedry.

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
9:00–14:00

Stream: představení katedry a studijních programů

(stream na Facebooku centra)

9:00–14:00

Stream: olomoucká judaistika očima studentů

(stream na Facebooku centra)

9:00–14:00

Doba pro dotazy

Dotazy ke studiu judaistiky můžete klást buď do chatu pod videem na Facebook stránce nebo zasílat na tento e-mail.

Více informací na katederním webu. Seznamte se s úspěšnými absolventy.

Více informací najdete na webu filozofické fakulty.