abstraktní pozadíabstraktní pozadí

Filozofická fakulta

Největší fakulta Univerzity Palackého nabízí stovky kombinací humanitních, sociálních, filologických a uměnovědných studijních programů. Mezi základní principy fakulty patří adekvátní náročnost a liberálnost při volbě a rozvržení studia.

Program dne otevřených dveří

14. ledna 2023, 9:00–15:00
Prezenční program

Devatenáct kateder filozofické fakulty (FF) nabízí různé kombinace humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Stačí si vybrat a přijet se doptat na více informací (zde umístění kateder a pracovišť). Studentský život v Olomouci, to je mnohem víc než jen studium. Můžete se zapojit do fungování kulturních, uměleckých a vzdělávacích institucí i studentských spolků, přijít s vlastní iniciativou, nebo se třeba podílet na pořádání festivalu populárně-vědeckých filmů AFO. Sledujete náš Instagram a TikTok?

Místa
Křížkovského 10, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
Křížkovského 12, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
Křížkovského 14, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
Univerzitní 3, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
Na Hradě 5, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
tř. Svobody 26, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
Vodární 6, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
Hlavní informační bloky
10:00–11:00

Seznamte se s FF – 1. infoblok o studiu

Dozvíte se, jaké typy studia a studijní programy fakulta nabízí, jak probíhají přijímací zkoušky a další informace. Prostor bude také na vaše dotazy.

11:30–12:30

Seznamte se s FF – 2. infoblok o studiu

Dozvíte se, jaké typy studia a studijní programy fakulta nabízí, jak probíhají přijímací zkoušky a další informace. Prostor bude také na vaše dotazy.

Další program
9:00–15:00

Na kaFFe a FF sušenku

Dejte si kávu nebo jiný horký nápoj na jednom z míst uvedených níže a dostanete k němu velkou lineckou sušenku s logem fakulty. Množství sušenek je omezené, kdo dřív přijde, ten dřív svačí!

9:40–10:00, 11:10–11:30

Koncert Terez Wrau

Hudební vystoupení písničkářky Terez Wrau v aule na Křížkovského 10 krátce před zahájením informačních bloků „Seznamte se s FF UP“.

9:30–10:30, 11:30–12:30, 14:00–15:00

Testy SPF nanečisto

Přijímačky nanečisto! K registraci na zkušební testy SPF (test předpokladů ke studiu) je potřeba dostavit se minimálně 15–20 minut před zahájením testování. Vyhodnocení testů bude od 1. 2. 2023 k dispozici zde.

Informační bloky kateder:
Katedra anglistiky a amerikanistiky
9:00–15:00

Informace v knihovně – letáčky a brožurky k rozebrání

11:00–11:30

Informační setkání na KAA – prezentace o studiu

11:30–12:00

Představení tlumočnicko-překladatelského oboru

Více na:
Sociální sítě
Katedra asijských studií
9:00–15:00

Představení programu Čínská filologie

V rámci prezentací i individuálních rozhovorů vám představíme studijní program, volbu specializací, možnosti zahraničních výjezdů a navazujícího studia. Čeká vás i ochutnávka čínských čajů a prohlídka učebních materiálů.

9:00–15:00

Představení programu Indonéská studia

V rámci rozhovorů s vyučujícími, ale i současnými studenty vám představíme studijní program včetně obsahu vybraných přednášek, možností studia v zahraničí, navazujícího studia a možného uplatnění.

9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15

Představení programu Japonská filologie – informační bloky

Během informačních bloků představíme náplň studijního programu, možnosti výjezdu do zahraničí, požadavky pro přijetí ke studiu či učební materiály. Mimo bloky si můžete individuálně popovídat s vyučujícími i studenty.

9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30

Představení programů Korejská studia a Korejština pro hospodářskou praxi – informační bloky

Během informačních bloků představíme studijní programy, rozdíly mezi nimi a požadavky pro přijetí. Dozvíte se o možnostech výjezdů do zahraničí i uplatnění, setkáte se s vyučujícími i studenty a prohlédnete si studijní materiály. Mimo bloky se můžete individuálně ptát na cokoliv, co vás ohledně studia zajímá.

9:45, 10:45, 12:45, 13:45, 14:45

Představení programu Vietnamská filologie – informační bloky

Během informačních bloků vám představíme studijní program, náplň výuky, požadavky pro přijetí či možnosti výjezdu do zahraničí. Mimo bloky můžete získat další informace formou individuálních dotazů a diskuse.

Katedra asijských studií nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy zaměřené na studium jazyků, společností a kultur Číny, Indonésie, Japonska, Koreje a Vietnamu.

Více na:
Sociální sítě
Katedra bohemistiky
9:00–15:00

Představení katedry bohemistiky

Po celý den bude tým členů katedry k dispozici pro individuální návštěvy a dotazy. Studijní programy vám přiblížíme i v rámci informačních bloků (vždy v rozsahu cca 30 minut).

9:00, 12:30

Česká filologie – informační blok

Představíme bakalářské i navazující magisterské studium

9:30, 13:00

Editorství – informační blok

Představíme bakalářské studium Česká filologie se zaměřením na editorskou práci; navazující magisterské studium Ediční a nakladatelská praxe

11:00, 13:30

Studentská sekce dne otevřených dveří

Seznamte se s náplní studia, ale i s dalšími aspekty vysokoškolského života přímo z pohledu studentů a prostřednictvím jejich reálných zkušeností. Organizátoři z bohemistického spolku BOSS budou k dispozici a připravili i dva speciální informační bloky

Více na:
Sociální sítě
Katedra dějin umění
9:00–15:00

Teorie a dějiny výtvarných umění

Budeme poskytovat informace o možnostech studia dějin umění na naší katedře. Seznámíme vás s katedrou, možnostmi pracovního uplatnění a vysvětlíme vám, jak se co nejlépe připravit na přijímací řízení.

Více na:
Sociální sítě
Katedra divadelních a filmových studií
10:00–10:30

Představení studentských spolků

Seznámení se spolky, ve kterých můžete hrát divadlo, pořádat filmové projekce, tvořit podcasty nebo se zapojit do přípravy mezinárodních festivalů.

11:00–12.20, 13:00–14:20

Představení výuky a návod na přijímačky

Jak rozumět filmu, rozhlasové hře, TV seriálu nebo divadelnímu představení? Vyzkoušejte si, jak se u nás učí a načerpejte inspiraci pro přijímačky.

9:00–15:00

Setkání s vyučujícími a představení katedry

Přijďte za námi a zeptejte se na cokoliv, co vás v souvislosti se studiem zajímá. Těší se na vás ti, kdo vás (třeba) budou učit.

9:00–15:00

Kamarádi a chill

Přijďte zažít umělecký vibe do našeho chilliout roomu. Čeká vás neopakovatelná atmosféra a naše studentky Zuzka a Míša, které prozradí, jak vidí studium ony.

9:00–15:00

Audiowalk Konvikt

Načti QR kód a ponoř se do zákoutí a chodeb starobylé budovy jezuitského Konviktu, ve kterém naše katedra sídlí. Čeká na tebe spousta překvapení.

Více na:
Sociální sítě
Katedra ekonomických a manažerských studií
9:00–15:00

Prezentace katedry a studijních programů

Představí je vedoucí katedry a současní studenti katedry.

Více na:
Sociální sítě
Katedra filozofie
9:00–15:00

Filozofie

Představíme studijní program filozofie, publikační činnost a soutěže pro středoškoláky „Nebojme se myslet“. Možnost diskuze s vyučujícími a studenty.

Více na:
Sociální sítě
Katedra germanistiky
9:00–15:00

Prezentační stoly katedry germanistiky

Prezentace bude probíhat formou prezentačních stolů, kde představíme studijní programy Překladatelství/tlumočnictví (specifikace požadavků na přijetí, představení oboru, cíle studia, možnosti magisterského studia, ukázky ze seminářů), Filologie (specifikace požadavků na přijetí, představení oboru, cíle studia, možnosti magisterského studia, ukázky ze seminářů). Součástí bude také „doktorandský“ stůl (možnost popovídat si s absolventkou germanistického studia v doktorském studijním programu) a neformální rozhovory u koláče a kávy: KK-Tisch (Kaffe und Kuchen-Tisch).

Více na:
Sociální sítě
Katedra historie
9:00, 10:00, 11:30, 14:00

Prezentace programů Historie, Archivnictví, Archeologie

Katedra bude přístupná od 9 do 15 hodin.

Více na:
Sociální sítě
Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
9:00–15:00

Zeptejte se studujících, doktorandky, pedagoga

Návštěvník se může zastavit u několika sektorů a zhlédnout krátká videa, zapojit se do drobných workshopů nebo se seznámit se strukturou pracoviště či náplní studia. Především jsou vítané jakékoli otázky – ať vyučujícím, tak i našim doktorandům a studentům. Židovská kultura je založena na otázkách! Co na vás čeká? Představení katedry a studijních programů: proč studovat judaistiku (možnosti studia, jazyková výuka, studium v zahraničí, praxe a stáže, uplatnění absolventů), promítání videospotů Seznamte se: Židovské stopy, workshopy Židé na mapě (prezentace projektu mapování židovského obyvatelstva v Olomouci), Zprava doleva (hebrejsky snadno a rychle), Hazard po rabínsku (judaismus hrou).

Více na:
Sociální sítě
Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
9:00–15:00

Zajímá vás žurnalistika a spřízněné obory? Anebo chcete jen tak nakouknout?

Vyučující si s vámi rádi popovídají, ochotně zodpoví zvídavé dotazy a provedou vás krásnými prostorami katedry. Studenti si pro uchazeče připravili atraktivní doprovodný program.

9:00–9:45, 11:00–11:45, 13:00–13:45

Představení oborů katedry

Jaké jsou možnosti uplatnění po studiu? Můžu jít už v prváku na stáž do televize? Jak vypadají učebny, kde možná budu příští rok studovat? Na tyto a další často kladené otázky v tomto bloku odpovíme. Přijďte se zeptat na vše, co vás v souvislosti se studiem u nás zajímá.

Více na:
Sociální sítě
Katedra muzikologie
9:00–15:00

Informace o studiu Muzikologie a Uměnovědných studií

K dispozici budou pedagogové a doktorandi, kteří uchazečům představí studijní programy, seznámí je se studijními plány a odpoví jim na konkrétní dotazy. Každému studentovi se budou věnovat individuálně.

Více na:
Sociální sítě
Katedra nederlandistiky
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Představení studijních programů, možnosti zahraničních mobilit

9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15

Vtipný kvíz

9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30

Tematické stoly

Jazykověda, kultura a dějiny, literatura, tlumočení a překlad, ochutnávka nizozemských a belgických specialit

11:00–11:30, 12:30–13:00

Studium nederlandistiky v otázkách a odpovědích (online)

Sledujte online přes aplikaci Zoom.

Více na:
Sociální sítě
Katedra obecné lingvistiky
9:00–10:00

Představení katedry, nabídka oborů a modulů, zahraniční výjezdy, stáže, uplatnění absolventů

10:00–10:45

Zahrajte si s námi lingvistické hry

11:30–12:30

Představení výzkumu kvantitativní lingvistiky, biosémiotiky, psycholingvistiky, digitální komunikace

13:00–14:00

Otázky a odpovědi, hra Nebe peklo ráj

Více na:
Sociální sítě
Katedra politologie a evropských studií
9:00–13:00

Jaké to je studovat na naší katedře

Studuj politiku, procestuj svět, zamiluj si Olomouc. Život a studium na katedře očima současných studentů

9:00–9:45, 12:15–13:00

Najdi vysněné studium na KPES

Jaké nabízíme studijní programy? Jaké budou přijímačky? Co u nás můžete zažít? Kam můžete vyrazit na zahraniční studijní pobyty? Jaké odborné stáže a pracovní praxe nabízíme?

10:45–11:15

Představení programů: Politická komunikace a politický marketing, Politologie

11:15–11:45

Představení programů: Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Evropská studia a diplomacie

13:00–14:00

Politologický klub: Kvíz

Více na:
Sociální sítě
Katedra psychologie
9:30–10:30, 11:00–12:00, 12:30–13:30, 14:00–15:00

Informační blok katedry psychologie

V hlavních přednáškových blocích nahlédnete do historie naší katedry, zjistíte, jak fungují přijímací zkoušky a poznáte i naši studentskou asociaci. Zkrátka všechny důležité informace pohromadě vás čekají zde. Hlavně se budete moci na cokoliv zeptat.

10:35, 13:35

Komentované prohlídky Vodární 6

Přijďte si prohlédnout prostory naší katedry ve Vodární 6, jejíž budova nese spoustu historie. Provázet vás budou samotní studenti. Doba prohlídky je zhruba 15–20 minut.

9:00–14:00

Do světa divů – laboratoř katedry psychologie

Laboratoř je vybavena špičkovou technikou a softwarem pro provádění výzkumů v oblastech kognitivní psychologie a neurovědy, psychofyziologie, psychologie práce a organizace, dopravní psychologie, kyberpsychologie, vision science nebo psychologie reklamy. Přijďte nahlédnout do světa divů moderní technologie, vyzkoušejte si virtuální realitu a poznejte některé přístroje, díky nímž jsme schopni měřit fyziologické jevy

9:00–15:00

Talk Room

Chcete získat i osobnější pohled na to, jak to u nás funguje? Jak se dobře připravit na přijímací zkoušky? Jaké předměty můžete navštěvovat a kdo vás bude učit? Přijďte do Studentské místnosti, kde na vás bude čekat malé pohoštění a naši studenti – vždy připraveni zodpovědět všechny otázky, co vám nedají spát.

Více na:
Sociální sítě
Katedra romanistiky
9:00–15:00

Infoblok pro zájemce o studium románských jazyků

Chcete vědět, co obnáší studium španělštiny, francouzštiny, italštiny nebo portugalštiny? Zeptejte se svých budoucích učitelů i spolužáků.

Více na:
Sociální sítě
Katedra slavistiky – sekce polonistiky, rusistiky a ukrajinistiky
11:00–11:30

Prezentace katedry slavistiky

Dozvíte se, jaké jazyky a obory můžete studovat, co vás během studia čeká, kam můžete vycestovat a jaké budete mít pracovní uplatnění. Katedru můžete navštívit od 9 do 15 hodin.

Více na:
Sociální sítě
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
9:00–15:00

Pojďte studovat na KSA, s námi se na trhu práce neztratíte

Zástupci studijních programů a současní/é studenti/ky budou připraveni povyprávět o oborech, které je u nás možné studovat. Přiblíží formy studia prezenční/kombinované, průběh studia jak ze strany pedagogů i studentů. K dispozici budou tištěné materiály o studijních programech.

Více na:
Sociální sítě

Kompletní program najdete také na webu fakulty.

Naše diplomky aneb O čem se píše na fildě

Naše studentky a naši studenti zkoumají témata, která hýbou společností. Nahlížejí pod koberce sociálních tabu, pronikají do tajů lidské psychiky, ovládají strukturu jazyků – jak přirozených, tak programovacích. Výsledky jejich bádání se odrážejí v tématech diplomových prací. Podívejte se na několik ukázek.

Více informací na webu fakulty. Nabídku studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci najdete zde.