abstraktní pozadíabstraktní pozadí

Fakulta zdravotnických věd

Vzdělává budoucí zdravotnické pracovníky v nelékařských oborech. Je možné zde studovat studijní programy Porodní asistence, Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství a mnohé další. Realizuje také doktorské studium Ošetřovatelství. Výuka se uskutečňuje v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc a v Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP.

Program dne otevřených dveří

27. ledna 2024, 9:00–14:00
Prezenční program

Přijďte se podívat osobně na nejmladší fakultu olomoucké univerzity a seznamte se se studijními programy, které zde realizujeme, například Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství, Porodní asistence, Radiologická asistence či Všeobecné ošetřovatelství. Na naší fakultě studují budoucí zdravotničtí pracovníci v nelékařských oborech.
8 ústavů = pestrý výběr studia. Rádi se vám představíme.

Místa
Hněvotínská 3, Olomouc (Mapy.czGoogle Maps)
Hlavní informační bloky
10:00–10:45; 12:00–12:45

Seznamte se s FZV

Představení fakulty, informace o nabídce studia, pokyny pro podávání e-přihlášek

9:00–14:00

Informační stanoviště

Po dobu konání dne otevřených dveří budou ve vestibulu Teoretických ústavů umístěna informační stanoviště studijního oddělení a pracovišť fakulty, kde budou poskytovány informace o nabídce studijních programů, organizaci přijímacího řízení, průběhu studia, odborné praxi či uplatnění absolventů.

Další fakultní program
9:00–12:30

Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče – prohlídka učebny

Prohlídka odborné učebny zdravotnického záchranářství se simulátorem SimMan s ukázkou modelů pro výuku urgentní medicíny. Zájemci budou mít možnost vyzkoušet si na modelech kardiopulmonální resuscitaci s využitím AED.

9:00–14:00

Ústav porodní asistence – prohlídka učebny

Prohlídka odborné učebny porodní asistence s porodnickým simulátorem SimMom, kde budou k vidění ukázky praktické výuky budoucích porodních asistentek.

9:00–14:00

Ústav klinické rehabilitace – prohlídka učebny

Prohlídka odborné učebny fyzioterapie a ergoterapie, kde budou k dispozici ukázky rehabilitačních pomůcek a videa s ukázkami z výuky.

9:00–14:00

Centrum praxí a praktické výuky | Ústav ošetřovatelství – prohlídka učebny

Prohlídka odborné učebny s ukázkami modelů pro výuku ošetřovatelství a s možností vyzkoušet si některé úkony, například měření tlaku.

Kompletní program najdete také na webu fakulty.

Informace o studiu na fakultě

Na webu fakulty zdravotnických věd najdete mnoho dalších informací. Zájemci o studium najdou podrobnější informace na stránce "Studujte u nás".

Více na webu fakulty. Nabídku studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci najdete zde.