abstraktní pozadíabstraktní pozadí

Fakulta zdravotnických věd

Vzdělává budoucí zdravotnické pracovníky v nelékařských oborech. Dá se zde studovat například porodní asistence, fyzioterapie, ošetřovatelství (všeobecné, pediatrické, péče v interních oborech) či zdravotnický záchranář a mnohé další obory. Výuka se uskutečňuje v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc a v Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP.

Informace o studiu na fakultě

Na webu fakulty zdravotnických věd najdete mnoho dalších informací. Zájemci o studium najdou podrobnější informace na stránce "Studujte u nás".

Více na webu fakulty.