Fakulta zdravotnických věd

Vzdělává budoucí zdravotnické pracovníky v nelékařských oborech. Dá se zde studovat například porodní asistence, fyzioterapie, ošetřovatelství (všeobecné, pediatrické, péče v interních oborech) či zdravotnický záchranář a mnohé další obory. Výuka se uskutečňuje v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc a v Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP.

Program online dne otevřených dveří

16. prosince 2021, 9:00–14:00

Online program fakulty zdravotnických věd nabízí dva identické informační streamy, ve kterých se dozvíte informace přímo od zdroje – od zaměstnanců či studentů fakulty. Své dotazy můžete pokládat v chatu aplikace. První blok je od 9:00 do 11:15, druhý od 11:30 do 13:45.

Hlavní informační streamy fakulty zdravotnických věd
9:00–9:30

Stream: Všeobecné ošetřovatelství (Bc.), Pediatrické ošetřovatelství (Bc.), Ošetřovatelská péče v interních oborech (Mgr.), Ošetřovatelství (PhD.)

Opakuje se v 11:30


9:30–9:45

Stream: Ergoterapie (Bc.), Fyzioterapie (Bc.), Aplikovaná fyzioterapie (Mgr.)

Opakuje se ve 12:00


9:45–10:00

Stream: Porodní asistence (Bc.), Intenzivní péče v porodní asistenci (Mgr.)

Opakuje se ve 12:15


10:00–10:15

Stream: Radiologická asistence (Bc.), Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (Mgr.)

Opakuje se ve 12:30


10:15–10:30

Stream: Zdravotnické záchranářství (Bc.)

Opakuje se ve 12:45


10:30–10:45

Stream: Organizace a řízení zdravotnictví (Mgr.)

Opakuje se ve 13:00


10:45–11:15

Stream: Informace k přijímacímu řízení

Opakuje se ve 13:15


11:30–12:00

Stream: Všeobecné ošetřovatelství (Bc.), Pediatrické ošetřovatelství (Bc.), Ošetřovatelská péče v interních oborech (Mgr.), Ošetřovatelství (PhD.)

12:00–12:15

Stream: Ergoterapie (Bc.), Fyzioterapie (Bc.), Aplikovaná fyzioterapie (Mgr.)

12:15–12:30

Stream: Porodní asistence (Bc.), Intenzivní péče v porodní asistenci (Mgr.)

12:30–12:45

Stream: Radiologická asistence (Bc.), Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (Mgr.)

12:45–13:00

Stream: Zdravotnické záchranářství (Bc.)

13:00–13:15

Stream: Organizace a řízení zdravotnictví (Mgr.)

13:15–13:45

Stream: Informace k přijímacímu řízení

Více informací na webu fakulty zdravotnických věd.