abstraktní pozadíabstraktní pozadí

Fakulta zdravotnických věd

Vzdělává budoucí zdravotnické pracovníky v nelékařských oborech. Dá se zde studovat například porodní asistence, fyzioterapie, ošetřovatelství (všeobecné, pediatrické, specializace) či zdravotnický záchranář, organizace a řízení ve zdravotnictví a mnohé další obory. Realizuje také doktorské studium Ošetřovatelství. Výuka se uskutečňuje v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc a v Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP.

Program dne otevřených dveří

15. ledna 2022, 9:00–14:00

Online program fakulty zdravotnických věd nabízí informační stream, ve kterých se dozvíte informace přímo od zdroje – od zaměstnanců či studentů fakulty. Své dotazy můžete pokládat v chatu aplikace do 13:00. Uvedené časy zahájení představení studijních programů jsou orientační, jednotlivé bloky na sebe budou plynule navazovat, tj. v průběhu streamu může dojít k časovému posunu.

Hlavní informační stream
9:00–9:15

Představení fakulty – úvodní slovo proděkanky pro studium

9:15–9:45

Představení studijních programů Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství (Bc.), Specializace v ošetřovatelství (nMgr.)

9:45–10:15

Představení programů Ergoterapie, Fyzioterapie/Physiotherapy (Bc.), Aplikovaná fyzioterapie (nMgr.)

10:15–10:45

Představení programů Porodní asistence (Bc.), Intenzivní péče v porodní asistenci (nMgr.)

10:45–11:15

Představení programů Radiologická asistence (Bc.), Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (nMgr.)

11:15–11:45

Představení programů Zdravotnické záchranářství (Bc.)

11:45–12:15

Představení programů Ochrana a podpora zdraví (Bc.), Organizace a řízení ve zdravotnictví (nMgr.)

12:15–13:00

Informace k podávání přihlášek, průběhu a vyhodnocení přijímacích zkoušek

Informace o studiu na fakultě

Na webu fakulty zdravotnických věd najdete mnoho dalších informací. Zájemci o studium najdou podrobnější informace na stránce "Studujte u nás".

Více na webu fakulty. Nabídku studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci najdete zde.